mjg&associates - Preklady zo slovenčiny do angličtiny

Špecializácie

Môj profesionálny profil, záujmy a vzdelanie mi zabezpečujú vysokú znalosť v rozličných oblastiach, samozrejme, že sú tu aj okruhy, ktorým by som sa radšej vyhol.

Oblasti v ktorých som odborník

 • Obchod a manažment
 • Informačné technológie
  • Správa siete / Telekomunikácie / Software /
  • Normy / Dokumentácia / Manažment
 • Marketingové a reklamné komunikácie
 • Osobné komunikácie
 • Reštauračné menu
 • Cestovanie
 • Webstránky

Oblasti s vysokou mierou mojich znalostí a okruhy môjho osobného záujmu

 • Právne dokumenty a zmluvy*
 • Geografia
 • História
 • Jazykoveda
 • Články so správami
 • Fyzika
 • Reality

Oblasti s nízkou mierou mojich znalostí, v ktorých pravidelne odmietam objednávky

 • Poľnohospodárstvo
 • Financie (okrem všeobecných článkov o finančníctve)
 • Vláda
 • Literatúra
 • Strojárstvo
 • Medicína
 • Vojenské okruhy
 • Baníctvo


* Uvedomte si, že nie som právnik, takže prekladané právne dokumenty by nemali byť ponímané ani ako právna rada ani ako právne rovnocenné. V prípade, že zákazník požaduje právne rovnocenný preklad, odporúčam mu, aby preklad skontroloval kompetentný právny poradca.

SK | EN