mjg&associates - Preklady zo slovenčiny do angličtiny

Kontaktné údaje

Korešpondencia

   Mike Gogulski
   Mikovíniho 15
   831 02 Bratislava
   Slovenská republika

Telefón

   +421 910 199 253

On-line kontakty


   Email:

   Skype: syadasti  
Chat with me


   MSN:

   ICQ: 124708004
ICQ online status


   Yahoo! Messenger: mikegogulski
Y!Msgr online status


   AOL Instant Messenger: mikegogulski
AIM online status


   Google Talk:
SK | EN