mjg&associates - Preklady zo slovenčiny do angličtiny

Mike Gogulski - Fotografia

Úvod


Vítajte na stránkach mjg&associates.


Pokiaľ Vaša firma požaduje verný preklad zo slovenčiny do angličtiny, nájde u mňa spojenie kvality a jednoznačnosti, čo je určite dôležitým krokom k Vášmu úspechu.


Môj profesionálny profil, vzdelanie, záujmy a prítomnosť v Bratislave na Slovensku, tiež fakt, že som rodený anglicky hovoriaci, poskytujú vzácnu perspektívu prekladania jedného z najkrajších aj keď menej známych európskych jazykov.


Ponúkam všeobecné i technické preklady, preklady špecializovaných dokumentov, ako aj množstvo ďalších služieb.


Budem rád, keď sa so mnou skontaktujete, aby sme spolu preskúmali naše možnosti, a verím, že nájdeme cestu pre obojstranne výhodnú spoluprácu.S priateľským pozdravom


   Mike Gogulski

SK | EN